Remont sali nr 115 i części klatki schodowej gmach Audytorium Maximum

Projekt obejmuje zachowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych, zakładając powrót do głównej idei przestrzennej. Projektuje się wyburzenie wtórnych podziałów i połączenie w jedną przestrzeń holu wejściowego, zabudowanego obecnie małymi pomieszczeniami. W w/w holu istnieje okno z widokiem na dziedziniec wewnętrzny które będzie wymienione na drzwi przeszklone.

Głównym zadaniem prac remontowych jest odnowienie istniejących elementów, wymiana lub wyburzenie elementów wtórnych, wprowadzenie do wnętrza elementów barwnych oraz nowoczesnego umeblowania.

Planowana inwestycja obejmuje remont pomieszczeń znajdujących się na poziomie "200", "100" i "000" Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdańskiej, pełniących funkcje laboratorium oraz holi i korytarzy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Projektuje się większą liczbę miejsc do pracy i do wypoczynku dla studentów, nowoczesne w wyglądzie szklane gabloty ekspozycyjne i informacyjne oraz wyposażenie laboratorium wg nowoczesnych standardów. Istniejące sanitariaty oraz klatki schodowe są poddawane remontowi. 

Wykonawca robót: MAZ Polsko-Szwedzka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-389) przy ul. Śląskiej 30

Inspektor wiodący: Elżbieta Mazur

Okres realizacji zadania: I kwartał 2018

Galeria zdjęć