Remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z remontem drogi wewnętrznej w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Czarlina

Inwestycja obejmowała remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej w zakresie zmiany nawierzchni, izolacji fundamentów budynków przy bramie głównej: Działu Ochrony Mienia oraz Działu Promocji, infrastruktury technicznej oraz remont drogi wewnętrznej w ośrodku wczasowym Czarlina.

Założeniem remontu strefy wejściowej było ograniczenie do minimum ruchu kołowego i przeobrażenie go w reprezentacyjną przestrzeń komunikacji pieszej i rowerowej.

Z ciągu pieszego dostać się można do pozostałych, ważnych elementów kompozycji urbanistycznej całego przedsięwzięcia, jakimi są: plac przy Audytorium Maximum, "Park Sztuki" oraz park usytuowany pomiędzy gmachem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz gmachem Laboratorium Maszynowego.

Zostało wyeksponowane historyczne przyłącze gazu, znajdujące się w pobliżu wschodniej kordegardy, poprzez przykrycie go szklaną, przeźroczystą obudową.

W związku z eliminacją ruchu kołowego został wykonany nowy zjazd z ul. Traugutta na teren kampusu Politechniki Gdańskiej.

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czarlina, polegał na wybudowaniu pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej. 

Wykonawca robót: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 2 oraz TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Niepołomnickiej 26

Inspektor wiodący: Mariusz Chyła

Okres realizacji zadania: II kwartał 2017