Wykonanie ogrodzenia od strony parku na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku

Umowa: ZP/69/055/R/20 z dnia 22.04.2020 r.

Przedmiot zamowienia: "Wykonanie ogrodzenia od strony parku na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku".

Wykonawca zadania: Andrzej Dzienisz Uśługi Ogólnobudowalne, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo, NIP 589-185-39-06

Inspektor wiodący: Stanisław Niedziela

Okres wykonania zadania: IV kwartał