Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie kampusu "B"

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie kampusu "B" należącego do Politechniki Gdańskiej dostarczającej wodę grzewczą do węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach: Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Pawilony Jugosłowiańskie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydziału Mechanicznego.

Wykonawca robót: Zakład Usługowo-Instalacyjny Ryszard Papke z siedzibą w Rumii (84-230) przy ul. Sobieskiego 39A/2 

Inspektor wiodący: Mariusz Chyła

Okres realizacji zadania: IV kwartał 2017