Aktualności Aktualności

Uchwała Senatu PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r.


Uchwała Senatu  PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie: stosowania skali ocen i obliczania średniej ważonej w roku akademickim 2016/2017 ...

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.


  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016 poz. 1554)   ...

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r.


  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i...

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r.


  Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących...

Nowe regulaminy studiów na rok akademicki 2016/2017 Nowe regulaminy studiów na rok akademicki 2016/2017


  Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG w roku akademickim 2016/2017.  ...

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Organizacja roku akademickiego 2016/2017


Pismo Okólne Rektora PG nr 10/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 . NOWE

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.


  Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej ...

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r.


  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu...

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r.


  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i...

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.


  Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z 21 listopada 2014 r. w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i...

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 Organizacja roku akademickiego 2015/2016


  Pismo Okólne Rektora PG nr 8/2015 z 8 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 .  

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015


Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2015 z 3...

Zarządzenie Rektora PG nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r. Zarządzenie Rektora PG nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r.


  Zarządzenie Rektora PG nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla studiów...

Pismo okólne Rektora PG nr 16/2014 z 3 października 2014 r. Pismo okólne Rektora PG nr 16/2014 z 3 października 2014 r.


Pismo okólne Rektora PG nr 16/2014 z 3 października 2014 r. w sprawie: odwołania zajęć dydaktycznych 6 października 2014 r. na Politechnice Gdańskiej w związku z...

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 Organizacja roku akademickiego 2014/2015


Pismo Okólne Rektora PG nr 12/2014 z 5 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015  

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24 marca 2014 r.


Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach...

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 28/2013 r. Zarządzenie Rektora PG nr 12/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 28/2013 r.


Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2013 z 10...

Zarządzenie Rektora PG nr 28/2013 z 10 października 2013 r. Zarządzenie Rektora PG nr 28/2013 z 10 października 2013 r.


Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2013 z 10 października 2013 r. w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów...