Aktualności Aktualności

Zapraszamy do korzystania z ProtoLAB Zapraszamy do korzystania z ProtoLAB

Zapraszamy do korzystania z ProtoLAB
  Wszystkich zainteresowanych studentów, pracowników zapraszamy do korzystania z prototypowni ProtoLab, której operatorem jest Spółka Celowa Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o realizująca...

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r.

  Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie:wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami...

Zarządzenie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r.

  Zarządzanie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1 -  2/6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr...

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2018 r. z 7 maja 2018 r. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2018 r. z 7 maja 2018 r.

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2018 r. z 7 maja 2018 r. w sprawie: nazw w językach obcych stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej  

Jaskółki przedsiębiorczości Jaskółki przedsiębiorczości

Jaskółki przedsiębiorczości
Masz pomysł na biznes? I chcesz się tym podzielić z innymi?   Nie czekaj!    Rusza kolejna edycja konkursu – Jaskółki Przedsiębiorczości .    Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz...

Zarządzenie Rektora PG nr 23/2017 z 13 listopada 2017 r. Zarządzenie Rektora PG nr 23/2017 z 13 listopada 2017 r.

  Zarządzenie Rektora PG nr 23/2017 z 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu Rektora PG nr 41/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów...

Uchwała Senatu PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r.

Uchwała Senatu  PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie: stosowania skali ocen i obliczania średniej ważonej w roku akademickim 2016/2017

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016 poz. 1554)  

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r.

  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz...

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r.

  Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami...

Nowe regulaminy studiów na rok akademicki 2016/2017 Nowe regulaminy studiów na rok akademicki 2016/2017

  Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG w roku akademickim 2016/2017.   Regulamin studiów doktoranckich: ...

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Pismo Okólne Rektora PG nr 10/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 . NOWE

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

  Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r.

  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej: 433/2012 z 21...

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r.

  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 287/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych w...

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

  Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z 21 listopada 2014 r. w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów...

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 Organizacja roku akademickiego 2015/2016

  Pismo Okólne Rektora PG nr 8/2015 z 8 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 .