Aktualności Aktualności

Nowe regulaminy studiów na rok akademicki 2016/2017

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG w roku akademickim 2016/2017.

 

Regulamin studiów doktoranckich:

US PG nr 362/XXIII z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na PG (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)