Aktualności Aktualności

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 186/2018/XXIV z 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.