Aktualności Aktualności

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 373/2011 z 26 października 2011 r.


Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 373/2011 z 26 października 2011 r.

w sprawie: Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.