Aktualności Aktualności

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r.

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 379/2016/XXIII z 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 w wymiarze przekraczającym liczbę godzin przewidzianych w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. NOWE