Aktualności Aktualności

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw