Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 28/2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2013 z 10 października 2013 r. dotyczącego nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.