Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r.

 

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r.
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich. OBOWIĄZUJE od roku akademickiego 2016/2017