Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

 

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej