Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2019 z 9 maja 2019 r.