Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2014 z 21 listopada 2014 r.
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów
stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.