Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących kształcenia na PG w związku z trwającym stanem epidemii