Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących organizacji kształcenia na Politechnice Gdańskiej