Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach:

 

Lp.

Kierunek

Wydział

Semestr

1

Architektura

WA

1

2

Chemia

WCh

1

3

Biotechnologia

WCh

3

4

Informatyka

WETI

3

5

Automatyka i robotyka (specj. Przetwarzanie sygnałów)

WEiA

1

6

Budownictwo (PL i ANG)

WILiŚ

3

7

Transport

WILiŚ

3

8

Mechanika i budowa maszyn (PL i ANG)

WM

1

9

Mechatronika

WM

3

10

Oceanotechnika (PL i ANG)

WOiO

3

11

Analityka gospodarcza (ANG)

WZiE

2

12

Zarządzanie 3 – sem.

WZiE

3

13

Zarządzanie 4 – sem. (PL i ANG)

WZiE

4

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

14

Inżynieria biomedyczna

WETI

3

Inżynieria biomedyczna

WFTiMS

3

15

Inżynieria materiałowa

WCh

3

Inżynieria materiałowa

WFTiMS

3

Inżynieria materiałowa

WM

3

16

Techniki geodezyjne w inżynierii

WILiŚ

3

Techniki geodezyjne w inżynierii

WOiO

3

 
 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych. 

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

UWAGA!!! 
Zapisy na przedmiot humanistyczno - społeczny odbędą się w terminie od 30 stycznia do 6 lutego 2017 roku.
 

Na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:

 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2016/2017

 

 1. Mobilni i zakorzenieni: wokół problematyki tożsamości karta przedmiotu (pobierz)
   

 2. Projektowanie uniwersalne - design for all karta przedmiotu (pobierz)
   

 3. History of Chemistry karta przedmiotu (pobierz)
   

 4. Protection of intellectual and technical property karta przedmiotu (pobierz)
   

 5. Technologie społeczeństwa informacyjnego karta przedmiotu (pobierz)
   

 6. Zarządzanie przedsięwzięciami karta przedmiotu (pobierz)
   

 7. Historia techniki karta przedmiotu (pobierz)
   

 8. Wartości kulturowe inżynierii budowlanej karta przedmiotu (pobierz)
   

 9. Historia i zabytki techniki karta przedmiotu (pobierz)
   

 10. Źródła wiedzy historycznej karta przedmiotu (pobierz)
   

 11. Historia żeglugi karta przedmiotu (pobierz)
   

 12. Prowadzenie dzialalności gospodarczej karta przedmiotu (pobierz)
   

 13. European Economic Integration karta przedmiotu (pobierz)
   

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów.

 

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.