Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci II semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach:

 •     Chemia budowlana (WCH)
 •     Technologia chemiczna (WCH)
 •     Automatyka i robotyka (WETI)
 •     Elektronika i telekomunikacja (WETI) 
 •     Automatyka i robotyka - bez specjalności: przetwarzanie sygnałów (WEiA)
 •     Elektrotechnika (WEiA)
 •     Fizyka techniczna (WFTiMS)
 •     Nanotechnologia (WFTiMS)
 •     Inżynieria środowiska (WILiŚ)
 •     Budownictwo - w języku angielskim (WILiŚ)
 •     Inżynieria mechaniczno - medyczna (WM)
 •     Energetyka - kierunek międzywydziałowy

 

oraz studenci I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku:

 •     Analityka gospodarcza (WZiE)
 •     Mechanika i budowa maszyn (WM) dot. obcokrajowców na specjalności w języku angielskim

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych. Na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr zimowy 2016/2017
 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

 1. Społeczeństwo - przestrzeń - czas (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 2. Projektowanie uniwersalne - Design for All (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 3. Historia chemii (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 4. Aspekty społeczne technologii informacyjnych (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 5. Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 6. Historia techniki (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 7. Źródła wiedzy historycznej (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 8. Historia i zabytki techniki (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 9. Introduction to Philosophy (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
 11. Psychologia zarządzania (karta przedmiotu  POBIERZ)
   
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów

 

Wykaz sal, w których będą odbywały się zajęcia w ramach przedmiotów humanistyczno -społecznych:
 

Aspekty społeczne technologii informacyjnych
Lokal: NE Aud1L, WETiI B
Naucz.: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki
Lokal: NE Aud 2, WETiI B
Naucz.: mgr inż. Michał Czubenko

Historia Chemii
Lokal: Audytorium Chemiczne, WCh A
Naucz.: dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski

Historia i zabytki techniki
Lokal: 8-Audytorium, CNB
Naucz.: dr inż. Michał Klugmann

Historia techniki
Lokal: E-1, WEiA
Naucz.: dr hab. inż. Dariusz Świsulski

Introduction to Philosophy: Major Concepts and Problems
Lokal: 211, GG
Naucz.: dr Andrzej Karalus

Prowadzenie działalności gospodarczej
Lokal: A-1(Sipowicza), WOiO
Naucz.: dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Psychologia zarządzania
Lokal: 365, GG
Naucz.: dr Paweł Ziemiański

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w czwartki w godzinach 15.00 – 17.00.
 

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/
 

UWAGA!!!

Zapisy na przedmiot humanistyczno – społeczny odbędą się w terminie od 14 (od godz. 18.00) do 20 września 2016 r.