Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

 

Uprzejmie informujemy, że studenci pierwszego, drugiegotrzeciego oraz czwartego semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach:
 
 
 
Lp. Kierunek Wydział Semestr

1

Analityka gospodarcza

WZiE

1

2

Mechanika i budowa maszyn- dot. obcokrajowców na specjalności w języku angielskim

WM

3

Chemia budowlana

WCh

2

4

Technologia chemiczna

WCh

2

5

Automatyka i robotyka

WETI

2

6

Elektronika i telekomunikacja

WETI

2

7

Automatyka i robotyka

WEiA

2

8

Elektrotechnika

WEiA

2

9

Fizyka techniczna

WFTiMS

2

10

Inżynieria biomedyczna

WFTiMS

2

11

Nanotechnologia

WFTiMS

2

12

Budownictwo - w jęz. angielskim

WILIŚ

3

13

Inżynieria środowiska

WILIŚ

2

14

Inżynieria mechaniczno - medyczna

WM

2

15

Zarządzanie - 3 semestralne

WZiE

3

16

Zarządzanie - 4 semestralne

WZiE

4

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

17

Energetyka

-

2

 

 
zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.
 
 
 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:

https://pomoc.pg.edu.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

UWAGA!!!     Zapisy na przedmiot humanistyczno - społeczny odbędą się w terminie od 9 do 17 września 2017 roku.

 
 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr zimowy 2017/2018

 

 1. Projektowanie uniwersalne - design for all - karta przedmiotu (pobierz)
   
 2. Społeczny wymiar polityki miejskiej - karta przedmiotu (pobierz)
   
 3. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - karta przedmiotu (pobierz)
   
 4. Historia chemii - karta przedmiotu (pobierz)
   
 5. Aspekty społeczne technologii informacyjnych - karta przedmiotu (pobierz)
   
 6. Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki - karta przedmiotu (pobierz)
   
 7. Zarządzanie projektami dla inżynierów - karta przedmiotu (pobierz)
   
 8. Zarządzanie przedsiewzięciami - karta przedmiotu (pobierz)
   
 9. Ewolucja wyobrażeń o świecie od epoki kamiennej do dziś - karta przedmiotu (pobierz)
   
 10. Pomnik historii inżynierii i techniki w Polsce - karta przedmiotu (pobierz)
   
 11. Methodology of Team Work - karta przedmiotu (pobierz)
   
 12. Historia i zabytki techniki - karta przedmiotu (pobierz)
   
 13. Źródła wiedzy historycznej - karta przedmiotu (pobierz)
   
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej - karta przedmiotu (pobierz)
   
 15. Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym - karta przedmiotu (pobierz)
   
 16. Introduction of Philosophy - karta przedmiotu (pobierz)
   
 17. European Integration - karta przedmiotu (pobierz)
   

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów.

 
 
Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.