Kredyty i pożyczki studenckie Kredyty i pożyczki studenckie

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 9 grudnia 2015 roku  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 poz. 1)

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2015 poz. 1499)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki studenckiej.