Kursy dokształcające Kursy dokształcające

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących kursów dokształcających w Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2012 z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających świadczonych przez Politechnikę Gdańską

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Gadek
karolina.gadek@pg.gda.pl
gmach B, pok. 208
tel. 347-21-67