Programy Kształcenia Programy Kształcenia

 

 

Akty prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64)
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie: obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury
  (załącznik nr 2)
   
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: warunków prowadzenia studiów
   
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8
   
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej
   

 

Akty uczelniane:
 

1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 30/2016/XXIV z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie:
przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów  studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 

2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych w Politechnice Gdańskiej
 

3. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji   kierunków studiów wyższych w Politechnice Gdańskiej. 
 

 

4. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie:
uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej: 433/2012 z 21 marca 2012 r.; 434/2012 z 21 marca 2012 r.; 435/2012 z 21 marca 2012 r.; 437/2012 z 21 marca 2012 r.; 446/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 448/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 453/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 499/2012 z 4 lipca 2012 r.; 500/2012 z 4 lipca 2012 r.; 501/2012 z 4 lipca 2012 r.; 10/2012/XXIII z 17 października 2012 r.; 32/2012/XXIII z 19 grudnia 2012 r.; 98/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.; 134/2013/XXIII z 20 listopada 2013 r.; 162/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 163/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 164/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 197/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 198/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 216/2014/XXIII z 24 września 2014 r.; 253/2015/XXIII z 25 lutego 2015 r.
 

5. Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2016 z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej.