Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci na następujących kierunkach studiów: 

 

Lp. Kierunek Wydział Semestr

1

Architektura

WA

1

2

Gospodarka przestrzenna

WA

1

3

Biotechnologia

WCh

3

4

Inżynieria i technologie nośników energii

WCh

1

5

Zielone technologie i monitoring (PL i ANG)

WCh

3

6

Informatyka

WETI

3

7

Budownictwo (PL i ANG)

WILiŚ

3

8

Geodezja i kartografia

WILiŚ

2

9

Inżynieria środowiska (ANG)

WILiŚ

2

10

Transport

WILiŚ

3

11

Mechanika i budowa maszyn (PL i ANG)

WM

1

12

Mechatronika

WM

3

13

Oceanotechnika (PL i ANG)

WOiO

3

14

Analityka gospodarcza (ANG)

WZiE

2

15

Zarządzanie (3 sem.)

WZiE

3

16

Zarządzanie (4 sem.) PL

WZiE

4

17

Zarządzanie (4 sem) ANG

WZiE

4

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

18

Inżynieria biomedyczna

WCh

3

19

Inżynieria biomedyczna

WETI

3

20

Inżynieria materiałowa

WCh

3

21

Inżynieria materiałowa

WFTiMS

3

22

Inżynieria materiałowa

WM

3

23

Techniki geodezyjne w inżynierii

WILiŚ

3

24

Techniki geodezyjne w inżynierii

WOiO

3

25

Technologie kosmiczne i satelitarne

WETI

3

26

Technologie kosmiczne i satelitarne

WM

3

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:
 

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

UWAGA!!!

I tura zapisów na przedmiot humanistyczno – społeczny (dot. studentów wymienionych kierunków studiów, z wyłączeniem studentów, którzy będą realizować przedmioty humanistyczno – społeczne na 1 semestrze studiów) odbędzie się w terminie od 30 stycznia do 12 lutego 2018 r.

II tura zapisów na przedmiot humanistyczno – społeczny (dot. studentów wymienionych kierunków studiów, którzy będą realizować przedmioty humanistyczno – społeczne na 1 semestrze studiów) odbędzie się w terminie od 20 do 22 lutego 2018 r.

 

Na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2017/2018

 

 1. Projektowanie uniwersalne - Design for All - karta przedmiotu
   
 2. Społeczny wymiar przestrzeni miejskiej - karta przedmiotu
   
 3. Protection of intellectual and technical property - karta przedmiotu
   
 4. History of Chemistry - karta przedmiotu
   
 5. Zarządzanie projektami dla inżynierów - karta przedmiotu
   
 6. Historia techniki - karta przedmiotu
   
 7. Zarządzanie przedsięwzięciami - karta przedmiotu
   
 8. Wkład Polaków do nauki i techniki światowej - karta przedmiotu
   
 9. Methodology of Team Work - karta przedmiotu
   
 10. Historia i zabytki techniki - karta przedmiotu
   
 11. Źródła wiedzy historycznej - karta przedmiotu
   
 12. Historia żeglugi - karta przedmiotu
   
 13. Sztuczna inteligencja - karta przedmiotu
   
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej - karta przedmiotu
   
 15. Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym - karta przedmiotu
   
 16. Winner and Losers in the Globalization Process - karta przedmiotu
   
 17. Technologie społeczeństwa informacyjnego - karta przedmiotu
   

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów.

 

 

 

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.