Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci na następujących kierunkach studiów zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych:
 

Lp. Kierunek Wydział Semestr
1 Architektura WA 1
2 Gospodarka przestrzenna WA 1
3 Inżynieria i technologie nośników energii WCh 1
4 Zielone technologie i monitoring (PL i ANG) WCh 3
5 Automatyka i robotyka (PL i ANG) WETI 3
6 Informatyka (PL i ANG) WETI 3
7 Matematyka WFTiMS 4
8 Nanotechnologia (4 sem.) ANG WFTiMS 1
9 Budownictwo (PL i ANG) WILiŚ 3
10 Inżynieria środowiska (ANG) WILiŚ 3
11 Transport WILiŚ 3
12 Mechanika i budowa maszyn (PL i ANG) WM 1
13 Mechatronika WM 3
14 Oceanotechnika (PL i ANG) WOiO 3
15 Transport WOiO 3
16 Analityka gospodarcza (ANG) WZiE 2
17 Zarządzanie (3 sem.) (PL i ANG) WZiE 3
18 Zarządzanie (4 sem.) (PL i ANG) WZiE 4
KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
19 Inżynieria materiałowa WCh 3
20 Inżynieria materiałowa WFTiMS 3
21 Inżynieria materiałowa WM 3
22 Technologie kosmiczne i satelitarne WETI 3
23 Technologie kosmiczne i satelitarne WM 3

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:
https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/
 

I tura zapisów (dot. studentów wymienionych kierunków studiów, z wyłączeniem studentów, którzy będą realizować przedmioty humanistyczno – społeczne na 1 semestrze studiów) odbędzie się w terminie od 4 lutego do 14 lutego 2019 r.:

► Data publikacji zapisów:        04.02.2019 12:00
► Data rozpoczęcia zapisów:    05.02.2019 12:00
► Data zakończenia zapisów:    14.02.2019 23:59
    
II tura zapisów (dot. studentów wymienionych kierunków studiów, którzy będą realizować przedmioty humanistyczno – społeczne na 1 semestrze studiów) 
odbędzie się w terminie od 19 do 21 lutego 2019 r.

 

Na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2018/2019
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów zamieszczonych poniżej:
 

 1. Kontrola społeczna działalności przemysłu- karta przedmiotu
   
 2. Ochrona własności intelektualnej- karta przedmiotu
   
 3. Historia i teoria muzyki- karta przedmiotu
   
 4. Polityka transportowa w aspekcie elektromobilności i autonomiczności pojazdów- karta przedmiotu
   
 5. Historia techniki- karta przedmiotu
   
 6. Wkład Polaków do nauki i techniki światowej- karta przedmiotu
   
 7. Filozofia postępu naukowego- karta przedmiotu
   
 8. Historia i zabytki techniki- karta przedmiotu
   
 9. Production and Service Management- karta przedmiotu
   
 10. Źródła wiedzy historycznej- karta przedmiotu
   
 11. Psychologia społeczna- karta przedmiotu
   
 12. Sztuczna inteligencja-osiągnięcia i perspektywy rozwoju- karta przedmiotu
   
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej- karta przedmiotu
   
 14. Myślenie i poznawanie od magii do technonauki- karta przedmiotu
   
 15. Jak budować swoją pozycję poprzez skuteczną komunikację- karta przedmiotu

 

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.