Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze letnim 2020/2021 Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze letnim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że studenci II stopnia studiów stacjonarnych następujących kierunków studiów:

 

Kierunek

Wydział

Nr semestru
program studiów w jęz. polskim program studiów w jęz. angielskim
Zielone technologie i monitoring WCh   3
Automatyka, cybernetyka i robotyka WETI 3  
Informatyka WETI 3  
Matematyka WFTiMS 4  
Budownictwo WILiŚ 3 3
Inżynieria środowiska WILiŚ   3
Transport WILiŚ 3  
Mechanika i budowa maszyn WIMiO 3 3
Mechatronika WIMiO 3  
Oceanotechnika WIMiO 3  
Transport i logistyka WIMiO 3  
Analityka gospodarcza  WZiE 2 2
Zarządzanie (3 sem.) WZiE 3 3
Zarządzanie (4 sem.)  WZiE 4 4
Kierunki międzywydziałowe
Inżynieria materiałowa WCh; WIMiO 3  
Inżynieria morska i brzegowa WIMiO 3  
Technologie kosmiczne i satelitarne WETI; WIMiO 3  

 

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:

►Data publikacji zapisów: 08.02.2021 10.00

►Data rozpoczęcia zapisów: 09.02.2021 10.00

►Data zakończenia zapisów: 15.02.2021 23.59

 

Na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2020/2021
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:
 

 1. Społeczna rola żywności i żywienia
   
 2. Tworzywa sztuczne-osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia XXI wieku
   
 3. Historia chemii
   
 4. Zarządzanie i kontrola jakości w przemyśle tworzyw sztucznych
   
 5. Historia rozwoju tworzyw sztucznych
   
 6. Historia techniki i innowacji
   
 7. Tworzywa sztuczne- produkt przyszłości czy uciążliwy odpad
   
 8. Historia żywności
   
 9. Nauka i system szkolnictwa wyższego
   
 10. Technologie społeczeństwa informacyjnego
   
 11. Historia i teoria muzyki
   
 12. Zarzadzanie przedsięwzięciami
   
 13. Historia wybranych działów techniki
   
 14. Production and Service Management
   
 15. Żródła wiedzy historycznej
   
 16. Losy cywilizacji
   
 17. Psychologia społeczna
   
 18. Sztuczna inteligencja-osiągnięcia i perspektywy rozwoju
   
 19. Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi
   
 20. Prowadzenie działalności gospodarczej
   
 21. Biznesplan
   
 22. Are you a Strategic Thinker
   
 23. Zarządzanie zespołem projektowym
   
 24. Lean Thinking dla inżynierów
   
 25. Mity i magia w nauce czyli skąd się biorą teorie spiskowe i pseudonaukowe
   
 26. Sustianable development
   
 27. Przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych
   
 28. Oblicza współczesnego kapitalizmu-między traumą a hiperrzeczywistością
   
 29. Kim są Europejczycy-fundamenty cywilizacji europejskiej

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00