Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci na następujących kierunkach studiów: 

 

Lp. Kierunek Wydział Semestr

1

Biotechnologia

WCh

2

2

Chemia

WCh

2

3

Chemia budowlana

WCh

2

4

Korozja

WCh

2

5

Technologia chemiczna

WCh

2

6

Automatyka i robotyka (PL i ANG)

WETI

2

7

Elektronika i telekomunikacja (PL i ANG)

WETI

2

8

Inżynieria biomedyczna

WETI

2

9

Automatyka i robotyka

WEiA

2

10

Elektrotechnika

WEiA

2

11

Energetyka

WEiA

2

12

Fizyka techniczna

WFTiMS

2

13

Nanotechnologia

WFTiMS

2

14

Budownictwo - Civil Engineering

WILiŚ

3

15

Inżynieria środowiska

WILiŚ

2

16

Energetyka

WM

2

17

Mechanika i budowa maszyn*

WM

1

18

Energetyka

WOiO

2

19

Analityka gospodarcza

WZiE

1

20

Zarządzanie (4 semestralne)

WZiE

4

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:
 

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

I tura zapisów na przedmiot humanistyczno – społeczny odbędzie się w według następującego harmonogramu:
 
► Data publikacji zapisów: 10.09.2018 12:00
 
► Data rozpoczęcia zapisów: 11.09.2018 10:00
 
► Data zakończenia zapisów: 17.09.2018 23:59
 

 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2018/2019

 

 1. Projektowanie uniwersalne - Design for All - karta przedmiotu
   
 2. Ochrona własności intelektualnej - karta przedmiotu
   
 3. Historia chemii - karta przedmiotu
   
 4. Kontrola społeczna działalności przemysłu - karta przedmiotu
   
 5. Zarządzanie projektami dla inżynierów - karta przedmiotu
   
 6. Aspekty społeczne technologii informacyjnych - karta przedmiotu
   
 7. Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki - karta przedmiotu
   
 8. Style w muzyce - karta przedmiotu
   
 9. Historia i zabytki techniki - karta przedmiotu
   
 10. Historia nauki i techniki - karta przedmiotu
   
 11. Sztuczna inteligencja - osiągnięcia i perspektywy rozwoju - karta przedmiotu
   
 12. Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi - karta przedmiotu
   
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej - karta przedmiotu
   
 14. Total Quality Management i Business Excellence w XXI wieku - karta przedmiotu
   
 15. European Integration - karta przedmiotu
   
 16. Społeczna odpowiedzialność  organizacji - karta przedmiotu
   
 17. Finanse dla inżynierów - karta przedmiotu
   
 18. Polityki, programy i projekty UE - karta przedmiotu
   

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów.
 

WYKAZ SAL W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ WYKŁADY Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZEDMIOTÓW

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.