Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

 

Uprzejmie informujemy, że studenci na następujących kierunkach studiów zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych:
 

Wydział Kierunek Semestr zimowy 2019/2020 Semestr
Chemiczny Biotechnologia x 2
Chemia x 2
Chemia budowlana x 2
Korozja x 2
Technologia chemiczna x 2
Zielone technologie i monitoring (ANG) x 3
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Elektronika i telekomunikacja x 2
Inżynieria biomedyczna x 2
Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i robotyka x 2
Elektrotechnika x 2
Energetyka x 2
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka techniczna x 2
Nanotechnologia x 2
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo - Civil Engineering x (ANG) 3
Geodezja i kartografia x 2
Inżynieria środowiska (PL) x 2
Mechaniczny Energetyka x 2
Inżynieria mechaniczno - medyczna x 2
Oceanotechniki i Okrętownictwa Energetyka x 2

 

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:

https://pomoc.pg.edu.pl/student/zapisy/
 

Zapisy na przedmioty humanistyczno – społeczne odbędą się według następującego harmonogramu:

► Data publikacji zapisów:        23.09.2019 12:00

► Data rozpoczęcia zapisów:    24.09.2019 10:00

► Data zakończenia zapisów:    27.09.2019 23:59
    

 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr zimowy 2019/2020
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów zamieszczonych poniżej:
 

 1. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
   
 2. Aspekty  społeczne technologii informacyjnych
   
 3. Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki
   
 4. Style w muzyce
   
 5. Aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w inżynierii
   
 6. Effective Project Management
   
 7. Japan heritage
   
 8. Historia i zabytki techniki
   
 9. Production And Service Management
   
 10. Źródła Wiedzy Historycznej
   
 11. Historia żeglugi
   
 12. Społeczna psychologia kliniczna
   
 13. Sztuczna inteligencja
   
 14. Jak budować swoją pozycję
   
 15. Finanse dla inżynierów
   
 16. Transformacja gospodarcza Europy
   
 17. Filozofia człowiek, kultura, historia
   
 18. Introduction to philosophy major concepts
   
 19. Myślenie i poznawanie od magii do technonauki
   
 20. Prowadzenie działalności gospodarczej
   
 21. Wkład Polaków do nauki i techniki światowej
   
 22. Zarządzanie przedsięwzięciami
   
 23. Autoprezentacja i zarządzanie talentami

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS, w bloku dwugodzinnym w poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00.