Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze zimowym 2020/2021 Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze zimowym 2020/2021

 

Uprzejmie informujemy, że studenci II stopnia studiów stacjonarnych następujących kierunków studiów: 

 

Kierunek

Wydział

Nr semestru

program studiów w jęz. polskim

program studiów w jęz. angielskim

Gospodarka przestrzenna

WA

2

 

Biotechnologia

WCh

2

 

Korozja

WCh

2

 

Technologia chemiczna

WCh

2

 

Zielone technologie i monitoring

WCh

 

3

Elektronika i telekomunikacja

WETI

2

3

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

WEiA

2

 

Elektrotechnika

WEiA

2

 

Fizyka techniczna

WFTiMS

2

 

Nanotechnologia

WFTiMS

2

 

Budownictwo

WILiŚ

 

3

Inżynieria środowiska

WILiŚ

2

3

Inżynieria mechaniczno-medyczna

WM

2

 

Mechanika i budowa maszyn

WM

 

3

Kierunki  międzywydziałowe

Energetyka

WEiA; WM; WOiO

2

 

Inżynieria biomedyczna

WCh; WETI; WFTiMS

2

 

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.

 

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:
 

https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:

►Data publikacji zapisów: 16.09.2020 10.00

►Data rozpoczęcia zapisów: 17.09.2020 10.00

►Data zakończenia zapisów: 23.09.2020 23.59

 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr zimowy 2020/2021
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:
 

 1. Społeczna rola żywności i żywienia
   
 2. Finansowanie i komercjalizacja nauki
   
 3. Historia żywności
   
 4. Historia chemii
   
 5. Protection of Intellectual and Technical Property
   
 6. Aspekty społeczne technologii informacyjnych
   
 7. Style w muzyce
   
 8. Aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w inżynierii
   
 9. Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera
   
 10. Dziedzictwo kultury w Polsce: obiekty, wartości, interpretacje
   
 11. Źródła wiedzy historycznej
   
 12. Losy cywilizacji
   
 13. Production and Service Management
   
 14. Społeczna psychologia kliniczna
   
 15. Zachowania werbalne
   
 16. Sztuczna inteligencja - osiągnięcia i perspektywy rozwoju
   
 17. Finanse dla inżynierów
   
 18. Prowadzenie działalności gospodarczej
   
 19. Gospodarka sieciowa
   
 20. Jak budować swoją pozycję poprzez skuteczną komunikację [podstawy public relations]
   
 21. U źródeł potęgi Googla, Facebooka i WeChat - zarządzanie w nowych technologiach

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00