Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze zimowym 2021/2022 Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne w semestrze zimowym 2021/2022

 

Uprzejmie informujemy, że studenci II stopnia studiów stacjonarnych następujących kierunków studiów:

 

Kierunek

Wydział

Nr semestru

program
studiów
w jęz. polskim

program
studiów
w jęz. angielskim

Gospodarka przestrzenna

WA

2

2

Biotechnologia

WCh 2  

Chemia budowlana

WCh 2  

Inżynieria i technologie nośników energii

WCh 4  

Korozja

WCh 2  

Technologia chemiczna

WCh 2  

Zielone technologie

WCh 3 3

Elektronika i telekomunikacja

ETI 2 3

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

WEiA 2  

Elektrotechnika

WEiA 2  

Fizyka techniczna

WFTiMS 2  

Nanotechnologia

WFTiMS 2 3

Budownictwo

WILiŚ   3

Geodezja i kartografia

WILiŚ 2  

Inżynieria środowiska

WILiŚ 2 3

Inżynieria mechaniczno-medyczna

WIMiO 2  

Oceanotechnika (tylko: Ocean Engineering)

WIMiO   4
Kierunki międzywydziałowe

Energetyka

WEiA; WIMiO 2  
Inżynieria biomedyczna WCh; WETI; WFTiMS 2  

 

zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.
 

 
Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą INSTRUKCJĄ:


https://pomoc.pg.gda.pl/zapisy-na-przedmioty/

 

 

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:
 

►Data publikacji zapisów: 13.09.2021 10.00

►Data rozpoczęcia zapisów: 14.09.2021 10.00

►Data zakończenia zapisów: 20.09.2021 23.59

 

Na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:
 

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr zimowy 2021/2022
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:
 

 1. Historia żywności
   
 2. Społeczna rola żywności i żywienia
   
 3. Historia chemii
   
 4. Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe
   
 5. Historia materiałów - historia cywilizacji
   
 6. Morski transport pasażerski
   
 7. Przemiany społeczne w kulturze cyfryzacji
   
 8. Aspekty społeczne technologii informacyjnych
   
 9. Style w muzyce
   
 10. Wkład Polaków do nauki i techniki światowej
   
 11. Historia wybranych działów techniki
   
 12. Aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w inżynierii
   
 13. Historia cyborgizacji człowieka
   
 14. Żródła wiedzy historycznej
   
 15. Production and Service Management
   
 16. Losy cywilizacji
   
 17. Społeczna psychologia kliniczna
   
 18. Jak budować swoją pozycję poprzez skuteczną komunikację
   
 19. Prowadzenie działalności gospodarczej
   
 20. Finanse dla inżynierów
   
 21. Kim sa Europejczycy - Fundamenty cywilizacji europejskiej
   
 22. Mity i magia w nauce, czyli skąd się biorą teorie spiskowe i pseudonaukowe

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00