Studia podyplomowe Studia podyplomowe

 

Studenci pragnący wzbogacić swoją wiedzę, bądź udoskonalić kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z możliwości nauki na studiach podyplomowych. Odpłatne studia podyplomowe i studia MBA organizowane są dla tych osób z wyższym wykształceniem, które pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w wybranej dziedzinie.

 

WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Akty prawne:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 256/2015 z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2012 z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających świadczonych przez Politechnikę Gdańską

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Gadek
karolina.gadek@pg.gda.pl
gmach B, pok. 208
tel. 347-21-67