Dyplomy ukończenia studiów Dyplomy ukończenia studiów

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. nr 196, poz. 1167)

 

Uchwała Senatu PG nr 74/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

Uchwała Senatu PG nr 268/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany w uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2014/XXIII dotyczącej wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora PG nr 23/2017 z 13 listopada 2017 r.
w sprawie: zmian w zarządzeniu Rektora PG nr 41/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2018 z 7 maja 2018 r.
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2017 z 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

 

Archiwum
 

Zarządzenie Rektora PG nr 9/2016 z 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora PG nr 44/2014 z 21 listopada 2014 r. 
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

Uchwała Senatu PG nr 83/2013/XXIII z 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej

 

Uchwała Senatu PG nr 236/2014/XXIII z 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany w uchwale Senatu PG nr 83/2013/XXIII dotyczącej wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej