Dyplomy ukończenia studiów Dyplomy ukończenia studiów

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
 

Uchwała Senatu PG nr 330/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Uchwały Senatu PG nr 225/2018/XXIV w sprawie przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
 

Zarządzenie Rektora PG nr 63/2021 z 29 września 2021 r. w sprawie: zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów, odpisów dyplomów i duplikatów dyplomów i suplementów na Politechnice Gdańskiej (obowiązuje od 1 października 2021 r.)
 

Zarządzenie Rektora PG nr 36/2019 z 27 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej (traci moc z dniem 1 października 2021 r.)
 

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2018 z 7 maja 2018 r. w sprawie nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
 

 

 

 

Archiwum
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1679)
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1411)
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 853)
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 787)
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861)
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. nr 196, poz. 1167)
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2017 z 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
 

Uchwała Senatu PG nr 74/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
 

Zarządzenie Rektora PG nr 23/2017 z 13 listopada 2017 r.
w sprawie: zmian w zarządzeniu Rektora PG nr 41/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej
 

Zarządzenie Rektora PG nr 9/2016 z 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
 

Zarządzenie Rektora PG nr 44/2014 z 21 listopada 2014 r. 
w sprawie: nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej