Warunki prowadzenia studiów Warunki prowadzenia studiów

 

Akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r.  w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: warunków prowadzenia studiów 

 

 

 

Archiwum:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie: warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie: warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia