Wykaz kierunków studiów Wykaz kierunków studiów

 

Wydział Kierunek Stopień studiów Akt powołania

Architektury

Architektura I i II Rozporządzenie Ministra Oświaty z 25 października 1945 r.
Gospodarka przestrzenna I i II

Uchwała Senatu PG nr 209/2010 z 17 marca 2010 r.

 

Uchwała Senatu PG nr 359/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016 r. 

Chemiczny Biotechnologia I i II Uchwała Rady Wydziału z 26 września 2007 r.
Chemia I i II Uchwała Senatu PG nr 122/04/XX z 3 listopada 2004 r.
Chemia budowlana I i II Uchwała Senatu PG nr 312/2011 z 16 lutego 2011 r.
Inżynieria biomedyczna I  
Inżynieria i technologie nośników energii II Uchwała Sentau PG nr 61/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.
Inżynieria materiałowa I i II Uchwała Senatu PG nr 16/99/XIX z 24 listopada 1999 r.
Konserwacja i degradacja materiałów I i II Uchwała Senatu PG nr 98/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.
Korozja  I i II Uchwała Senatu PG nr 62/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.
Technologia chemiczna I i II Uchwała Rady Wydziału z 12 listopada 1987 r.
Zielone technologie i monitoring I i II Uchwała Senatu PG nr 253/2015/XXIII z 25 lutego 2015 r.
Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
Automatyka i robotyka/ Automatyka, cybernetyka i robotyka I i II Uchwała Senatu PG z marca 1991 r.
Elektronika i telekomunikacja I i II Kierunek utworzony w 1974 r.
Informatyka I i II Kierunek utworzony w 1975 r.
Inżynieria biomedyczna I i II Uchwała Senatu PG nr 228/08/XXI z 23 kwietnia 2008 r.
Inżynieria danych (kierunek międzywydziałowy prowadzony wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG) I Uchwała Senatu PG nr 43/2017/XXIV z 15 lutego 2017 r.
Technologie kosmiczne i satelitarne
(kierunek międzyuczelniany prowadzony wraz z Wydziałem Mechanicznym PG, Akademią Morską w Gdyni oraz Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni)
II Uchwała Senatu nr 358/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016 r.
Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i robotyka/ Automatyka, robotyka i systemy sterowania I i II Uchwała Senatu z marca 1991 r.
Elektrotechnika I i II Kierunek utworzony na podstawie Dekretu z 24 maja 1945 r. o przekształceniu Politechniki Gdańskiej w Polską Państwową Szkołę Akademicką
Energetyka I i II Uchwała Senatu PG nr 138/05/XX z 26 stycznia 2005 r.
Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
Fizyka techniczna I i II Kierunek utworzony na podstawie zgody Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Departament Studiów i Badań Technicznych) z 11 stycznia 1973 r.
Inżynieria biomedyczna I i II  
Inżynieria materiałowa I i II Uchwała Senatu PG nr 16/99/XIX z 24 listopada 1999 r.
Matematyka I i II Uchwała Senatu PG nr 6/96/XVIII z 27 listopada 1996 r.
Nanotechnologia I i II Uchwała Senatu PG nr 426/2012 z 21 marca 2012 r.
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo I i II Dekret Krajowej Rady Narodowej   z 24 maja 1945 r.
Geodezja i kartografia I i II

Uchwała Senatu PG nr 86/2009  z 25 marca 2009 r.

Uchwała Senatu PG nr 63/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.

Inżynieria środowiska I i II 1952 r.
Transport I i II Uchwała Senatu PG nr 48/06/XXI z 28 czerwca 2006 r.
Techniki geodezyjne w inżynierii II Uchwała Senatu PG nr 198/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.
Mechaniczny Energetyka I i II Uchwała Senatu PG nr 138/05/XX z 26 stycznia 2005 r.
Inżynieria materiałowa I i II Uchwała Senatu PG nr 16/99/XIX z 24 listopada 1999 r.
Inżynieria mechaniczno-medyczna
(Wydział Mechaniczny wspólnie z Wydziałem Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku)
I i II Uchwała Senatu PG nr 122/07/XXI z 9 maja 2007 r.

 
Mechanika i budowa maszyn I i II -
Mechatronika I i II Uchwała Senatu PG nr 70/06/XXI z 22 listopada 2006 r.
Technologie kosmiczne i satelitarne II  
Zarządzanie i inżynieria produkcji I Uchwały Senatu PG nr 71/06/XXI z 22 listopada 2006 r.
Oceanotechniki i Okrętownictwa Energetyka I i II Uchwała Senatu PG nr 76/04/XX z 24 marca 2004 r.
Inżynieria morska i brzegowa II  
Oceanotechnika I i II Uchwała Rady Wydziału z 1993 r.
Transport/ Transport i logistyka I i II

Uchwała Senatu PG nr 227/2010 z 2 czerwca 2010 r.

Uchwała Senatu PG nr 64/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzania i Ekonomii Analityka gospodarcza I i II Uchwała Senatu PG nr 190/2014/XXIII z 23 kwietnia 2014 r.
Ekonomia I Uchwała Senatu PG nr 352/2016/XXIII z 16 marca 2016 r.
Zarządzanie I i II -
Zarządzanie inżynierskie I Uchwała Senatu PG nr 248/2010  z 14 lipca 2010 r