Studia III stopnia Studia III stopnia

 

Na Politechnice Gdańskiej prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinach nauk chemicznych i technicznych. Doktoranci realizują studia na 8 wydziałach.

 

WYKAZ STUDIÓW III STOPNIA

 

Akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie: studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 

Uchwała Senatu PG nr 66/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskie (wprowadzony na podstawie US Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 362/XXIII z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2010 z 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 46/2007 z 12 września 2007 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitej numeracji świadectw ukończenia studiów doktoranckich

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2011 w sprawie: sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów  studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich

 

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2010 z  9 listopada 2010 r. w sprawie: ewidencji uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej.

 

 

Archiwum:

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 255/XXIII z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni