Elektroniczna Legitymacja Doktoranta Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami legitymacje doktoranckie pozostają ważne
do 14 października 2021 roku, po tym terminie należy udać się do Dziekanatu celem przedłużenia ważności


(źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19)

 

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) oraz elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD).

 

Informacje ogólne:

Elektroniczna legitymacja doktoranta zastąpiła papierowe legitymacje.
Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do bibliotek trójmiejskich uczelni wyższych, natomiast karta miejska służy jako bilet komunikacji miejskiej.
Elektroniczna legitymacja doktoranta to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących doktorantom.

 

Wzór ELD określa rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 

 

 

 

 

 

 


Doktorant otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów (nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELD lub nowej ELD ze zmienionymi danymi).

 

OPŁATY

Wysokość opłat za wydanie ELD określa właściwe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stawki za wydanie legitymacji ELD:

  • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską do roku akademickiego 2018/2019 wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, czyli pierwsza legitymacja 17 zł, duplikat ELD 25,50 zł.
     
  • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące stawki: pierwsza legitymacja 22 zł, duplikat 33 zł.

Uwaga!! Czas zaksięgowania wpłaty za ELD na koncie PG trwa 7 dni.
 

W przypadku rezygnacji z wydania ELD lub wpłaty na nieprawidłowe konto, należy złożyć wniosek o zwrot w Uczelnianym Centrum Personalizacji (Gmach B PG, pokój 202).

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELD
 

W celu złożenia wniosku o wydanie ELD prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).

Wniosek należy złożyć na zakładce „Złóż wniosek". Jeżeli dane osobowe w systemie są poprawne, łącznie ze zdjęciem należy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie ELD". Jeśli zaś dane osobowe są błędne lub chcesz zmienić zdjęcie, które zostanie umieszczone na legitymacji doktoranta wybierz rodzaj wniosku „Wydanie ELD ze zmianą danych osobowych". W kroku trzecim proszę wybrać poprawny powód zgłoszenia - od niego uzależniona jest wysokość opłaty za wydanie legitymacji.

Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosków przychodzą na pocztę doktorancką oraz są widoczne w portalu (Dział „Wnioski"). Wydanie legitymacji doktoranta powiązane jest z uiszczeniem opłaty - kwota, druk do wpłaty oraz pozostałe informacje dotyczące płatności są udostępnione w dziale „Płatności", zakładka „Należności". Wpłaty muszą wpływać na indywidualny i unikatowy specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Prosimy o pobranie druków do wpłaty z portalu. Pozwoli to uniknąć pomyłek w danych do przelewu.

Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty!

Wszelkie pytania i problemy związane z dostępem do portalu oraz jego obsługą prosimy kierować na formularzu internetowym http://www.cui.pg.edu.pl/kontakt


Co musisz zrobić, żeby korzystać z biletu okresowego na  legitymacji doktoranta?

ZTM Gdańsk

1. złożyć „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji doktoranta biletami okresowymi” wraz z  legitymacją doktoranta w jednym z punktów przyjmowania wniosków:

  •     Punkt obsługi klienta nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A,
  •     Punkt obsługi klienta nr 3, Dworzec PKP Gdańsk Główny (w tunelu),
  •     Punkt obsługi klienta nr 4, ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska),
  •     Punkt reklamacyjny, ul. Na Stoku 49,

2. odebrać legitymację w miejscu złożenia wniosku (maksymalny czas realizacji to pięć dni roboczych),
 
3. doładować legitymację biletem okresowym w dowolnym punkcie sprzedaży lub przenieść ważny okresowy bilet elektroniczny na legitymację doktoranta.

Aktualna lista punktów sprzedaży oraz wniosek dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: www.ztm.gda.pl

ZKM Gdynia: www.zkmgdynia.pl


Kontakt w sprawie ELD:
Uczelniane Centrum Personalizacji
Gmach B PG, pokój 202
tel. 58 347 22 58,  58 347 19 32
e-mail: els@pg.edu.pl