Studia podyplomowe Studia podyplomowe

 

Studenci pragnący wzbogacić swoją wiedzę, bądź udoskonalić kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z możliwości nauki na studiach podyplomowych. Odpłatne studia podyplomowe i studia MBA organizowane są dla tych osób z wyższym wykształceniem, które pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w wybranej dziedzinie.

 

WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Akty prawne:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej
 

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.
 

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Grygiel
karolina.grygiel@pg.edu.pl
gmach B, pok. 208
tel. 58 347 21 67