Kursy dokształcające Kursy dokształcające

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Grygiel
karolina.grygiel@pg.edu.pl
gmach B, pok. 208
tel. 58 347 21 67