Kursy dokształcające Kursy dokształcające

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2018 z 17 października 2018 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Grygiel
karolina.grygiel@pg.edu.pl
gmach B, pok. 208
tel. 58 347 21 67