Kursy dokształcające Kursy dokształcające

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących kursów dokształcających w Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2018 z 17 października 2018 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Grygiel
karolina.grygiel@pg.edu.pl
gmach B, pok. 208
tel. 58 347 21 67