Studia podyplomowe Studia podyplomowe

 

Studenci pragnący wzbogacić swoją wiedzę, bądź udoskonalić kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z możliwości nauki na studiach podyplomowych. Odpłatne studia podyplomowe i studia MBA organizowane są dla tych osób z wyższym wykształceniem, które pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w wybranej dziedzinie.

 

WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Akty prawne:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 256/2015 z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Politechnice Gdańskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2018 z 17 października 2018 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach prowadzonych na  Politechnice Gdańskiej
 

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Karolina Grygiel
karolina.grygiel@pg.edu.pl
gmach B, pok. 208
tel. 58 347 21 67