Szkolenia Szkolenia

 

Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej.

 

Centrum prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne, menedżerskie, informatyczno-medialne oraz dotyczące rozwoju osobistego. 

 

Centrum oferuje także szkolenia otwarte, przeznaczone dla uczestników spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania, pedagogiczne oraz menedżerskie.

 

Każdy uczestnik, który zrealizował program zajęć, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Politechnikę Gdańską. W ofercie CRK są także szkolenia kończące się egzaminem i certyfikatem wydawanym przez organizacje zewnętrzne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej:

https://zie.pg.edu.pl/crk

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2019 r. z 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej