Szkolenia Szkolenia

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 47/2021 z 26 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 50 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz przyjęcia jego wersji angielskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 52/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej