Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

ProfileCelem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy, a zatem i nowych kwalifikacji, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania konstrukcji, komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, komputerową symulacją zagadnień mechaniki, obliczeniami wytrzymałości maszyn oraz podstawami optymalizacji w procesie projektowania.
Period

2 semestry

Start date

studia wznawiane są okresowo, po przyjęciu zgłoszeń minimum 12 kandydatów

Costs

4000 zł. za całość studiów

Information

Sekretariat
Budynek Hydromechaniki
Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, pok. 18
dr inż. Marzena Banaszek
tel. 48 58 347 21 99
e-mail: banaszek@mech.pg.edu.pl

Manager

dr inż. Marzena Banaszek

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/podyplomowe-i-szkolenia/