Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ProfileStudia podyplomowe mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Kurs przeznaczony jest głównie dla osób zatrudnionych w RZGW, pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych osób potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem w przyszłości uprawnień hydrologicznych, a także projektantów urządzeń budownictwa wodnego i melioracji. Omawiane zagadnienia są rozszerzeniem i uaktualnieniem wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Gdańskiej. Zakres studiów obejmuje następującą tematykę: procesy i zjawiska hydrologiczne, hydrologię wód powierzchniowych i podziemnych, podstawy modelowania matematycznego w hydrologii, modele odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie, modele transportu rumowiska rzecznego, podstawy hydrometrii rzecznej, przepływy miarodajne i kontrolne w inżynierii wodnej i komunikacyjnej, zastosowanie metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, hydrologiczne zjawiska i procesy ekstremalne, podstawy gospodarowania wodą, wdrożenie RDW, zagrożenia w gospodarce wodnej, wdrożenie Dyrektywy Powodziowej, zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej.
Period

2 semestry

Start date

październik 2017 r.

Hours

192 godziny

Costs

5 000 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

mgr inż. Patrycja Mikos - Studnicka
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Hydro, pok. 102A
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 21 12
e-mail: patrycja.studnicka@wilis.pg.gda.pl

Manager

dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://wilis.pg.edu.pl/katedra-hydrotechniki/hydrologia-studia-podyplomowe/