Pedagogiczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileCelem studiów jest przygotowanie nowych, wysoko kwalifikowanych kadr oświatowych wyposażonych w kompetencje merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych. Program studiów adresowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności do absolwentów kierunków technicznych studiów I i II stopnia, którzy po ukończeniu tych studiów zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ogólnych i zawodowych.
Period

3 semestry

Start date

luty 2019 r.

Hours

280 godzin + 150 godzin praktyki

Costs

1 500 zł. za semestr

Information

Mariola Kummer
Wydział Zarządzania i Ekonomii, pok. 407 A
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 26 23
e-mail: mku@zie.pg.gda.pl

Manager

dr Elżbieta Walkiewicz
tel. 48 58 347 22 13
e-mail: elzbieta.walkiewicz@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej:
http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-pedagogiczne/