Morska energetyka wiatrowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

ProfileSłuchacze studiów biorąc aktywny udział w zajęciach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej. Jest ona w części Europy najszerzej rozbudowywanym przedstawicielem OZE. W związku z tym, że UE ustaliła kwoty zielonej energii w systemie energetycznym. Państwa członkowskie UE muszą zapewnić określone pułapy energii z OZE. Opublikowana w zeszłym roku strategia energetyczna Polski zakłada w miksie energetycznym 10GW pozyskanych z MEW do roku 2040. Projekty rozwijane w Europie odbywają się przy udziale przemysły polskiego, głównie z sektora gospodarki morskiej. W Polsce produkuje się kable energetyczne, wieże, fundamenty, statki do konstrukcji obsługi farm wiatrowych. Studia dedykowane są absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania morskich farm wiatrowych.
Period

2 semestry

Start date

III edycja: marzec 2021 r.

Hours

144

Costs

5 600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 2 800 zł. (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15 września 2021 ).

Information

mgr inż. Wojciech Olszewski, z-ca kierownika studiów
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
sekretariat studiów: pokój 230
tel. 48 58 347 21 50
kom. 48 604 684 118
fax. 48 58 348 63 72
e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

Manager

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://https://oio.pg.edu.pl/mew/