Szkolenia Szkolenia

 

Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej.

 

Centrum prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne, menedżerskie, informatyczno-medialne oraz dotyczące rozwoju osobistego. 

 

Centrum oferuje także szkolenia otwarte, przeznaczone dla uczestników spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania, pedagogiczne oraz menedżerskie.

 

Każdy uczestnik, który zrealizował program zajęć, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Politechnikę Gdańską. W ofercie CRK są także szkolenia kończące się egzaminem i certyfikatem wydawanym przez organizacje zewnętrzne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej:
http://crk.zie.pg.edu.pl/strona-glowna