Sekcja radców prawnych

Audytor i sekcja ds. kontroli wewnętrznej

mgr Aneta Grota
Audytor wewnętrzny - kierownik Sekcji Audytu Wew.
Gmach B, 601
(58) 347 19 55
mgr inż. Edyta Fila-Lepper
Audytor wewnętrzny
Gmach B, 601
(58) 348 60 74
mgr Katarzyna Dembicka
Audytor wewnętrzny
Gmach B, 601
(58) 348 60 74

Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna

mgr Urszula Markowska
Pełnomocnik Rektora ds.ochrony informacji niejawny

Sekcja ds. bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. Izabela Ziemba-Filip
Kierownik działu
Dom Studencki Nr 12 pomieszczenia biurowe
(58) 348 62 48
mgr inż. Joanna Derek
mgr inż. Joanna Macholl
Starszy specjalista ds. bhp
Dom Studencki Nr 12 pomieszczenia biurowe
(58) 347 19 98
inż. Małgorzata Orepuk-Templin
Starszy specjalista ds. bhp
Dom Studencki Nr 12 pomieszczenia biurowe
(58) 348 62 19
mgr Michał Sokołowski
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Dom Studencki Nr 12 pomieszczenia biurowe
(58) 348 62 47