Instrukcja dodania symbolu graficznego w aplikacji Szafir

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w Repozytorium instrukcji dodania graficznego symbolu podpisu elektronicznego do pliku PDF w aplikacji Szafir.

Link do instrukcji: Dodanie symbolu graficznego w aplikacji Szafir