Nowa wersja systemu 3.102.6.6

W tym tygodniu została zainstalowana nowa wersja systemu EZD, w związku z powyższym rekomendowane jest, aby każdy użytkownik wyczyścił pamięć podręczną przeglądarki [cache] (Ctrl+Shift+Delete).

Aktualizacja systemu zawiera nowe funkcjonalności oraz zmiany, wśród których należy wymienić w szczególności:

Wersja 3.101

 • zwizualizowano widok podpisu przy dokumentach z RPW podpisanych z poziomu paczki administracyjnej i dodatkowo tworzy się wpis w historii koszulki;
 • umożliwiono akceptowanie i podpisywanie załączników do xml otrzymanych przez ePUAP;
 • zmieniono kolor podświetlenia zaakceptowanej notatki na kolor niebieski, aby zmiana była widoczna po zaakceptowaniu, należy odświeżyć widok akt;
 • zablokowano możliwość wysyłania dużych plików przez ePUAP do wielu odbiorców;
 • zoptymalizowano działanie folderów osobistych (etykiety)
 • z menu podręcznego dokumentu udostępnionego w trybie do edycji usunięto niedziałającą opcję "Blokada";
 • poprawiono działanie funkcjonalności „Hurtowe pobieranie załączników”;
 • uniemożliwiono podpisanie notatki/opinii po uprzednim jej odrzuceniu;
 • poprawiono eksportowanie wyników wyszukiwania do pliku xlsx;
 • naprawiono przekazywanie spraw i koszulek przy pomocy szablonu obiegu.

 

Wersja 3.102

 • poprawiono podwójne wyświetlanie nazwy miejscowości w podglądzie korespondencji;
 • poprawiono  zasadę  działania  powiązywania  koszulek  po  znaku  sprawy;
 • naprawiono podwójne wyświetlanie funkcjonalności Porównaj w menu podręcznym dokumentu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zmian wprowadzonych w tej wersji systemu EZD (nowych funkcji i poprawionych błędów) przygotował Podlaski Urząd Wojewódzki i można je znaleźć pod poniższymi adresami.

Opis zmian w wersji 3.101 - https://repos.pg.edu.pl/d/7wt

Opis zmian wersji 3.102 - https://repos.pg.edu.pl/d/j7w