Nowe normatywy kancelaryjne oraz informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Rektora PG nr 58/2019 z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych t.j. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej, zaktualizowane zostały przepisy kancelaryjne Politechniki Gdańskiej.

W związku z powyższym, w imieniu Pana Prorektora prof. Dariusza Mikielewicza, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu znajomości normatywów kancelaryjnych, organizowanych przez Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi, którzy chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Wskazane jest, aby na szkoleniu pojawiły się co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za obieg dokumentacji w Państwa jednostkach.

Na szkolenie można się zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego pod adresem: https://pomoc.pg.edu.pl/form/topic.43.

Szkolenia organizowane są w poniższych terminach.

W razie pytań prosimy o kontakt z Hanną Kwiatkowską Koordynatorem Czynności Kancelaryjnych: 58 348 66 35.

Termin

Miejsce

Godzina

Uwagi

28.01.2020 r

Audytorium Kowalskiego, EA Aud 1 (Budynek A WETI)

12:00-14:30

Szkolenie dla pracowników administracji centralnej i centrów

6.02.2020 r.

Sala 300,
Gmach Główny

10:00-12:30

Szkolenie dla pracowników wydziałów

13.02.2020 r.

Sala 300,
Gmach Główny

10:00-12:30

Szkolenie dla pracowników administracji centralnej, centrów oraz wydziałów, którzy nie mogli wziąć udziału we wcześniejszych szkoleniach